Obecní knihovna Brodek u Konice
Naposledy aktualizováno: 15.01.2019 20:28:35

Obecní knihovna v Brodku u Konice 

 

.........................OBRÁZEK : brodek_u_konice_coa_cz.jpg......................... 

Vítejte na stánkách obecní knihovny v Brodku u Konice

 "Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse"      Latinské přísloví

 Místní lidová knihovna byla založena roku 1949 převedením závodní knihovny OP Prostějov v Brodku u Konice.Prvním knihovníkem byl pan Richard Růžička, původem  ze Suchdola. Knihovna byla umístěna v malé škole, ale protože  tam bylo málo místa, tak knihy musely být uloženy za sebou.Přechodně byla knihovna umístěna také v budově obecního úřadu, poté se přestěhovala do budovy bývalých jeslí, kde je dodnes.V roce 1982 byla knihovnicí paní Vladimíra Černá, která od roku 1984 půjčovala knihy i v Horním Štěpánově.V roce 1997 byl zrušen střediskový systém, v témže roce byla knihovna také vytopena. Knihovnicí byla paní Alena Podhorná, od roku 2002 do roku 2007  paní Pavla Freharová a od roku 2007 do roku 2017 pak paní Pavlína Zbořilová.Od 1.9.2017 je knihovnicí paní Jarmila Hubená.

 

OBRÁZEK : pb287069.jpg

 

   Co je to vlastně KNIHA a KNIHOVNA....?

  KNIHA 

 - je předmět, který v sobě pomocí písma a obrázků ukrývá informace.      Po vynálezu písma se informace uchovávaly vyryté do hliněných destiček, vytesané do kamene, napsané na pergamenu, později na papíru. Listy, které k sobě navzájem patřili, začali lidé vázat  do kožených nebo dřevěných desek, často zdobených drahými kovy, drahokamy a slonovinou.     Tak vznikly první knihy. Vyráběly se hlavně v klášterech, kde je učení kněží ručně opisovali. Byli proto velice drahé.      Až Getenbergův vynález knihtisku v 15. století knihy zlevnil a způsobil jejich rozšíření mezi lidi.    První česky vytištěná kniha byla Kronika trojánská. Vytiskli ji roku 1468 v Plzni. 

  KNIHOVNA

     -je police na knihy, ale také instituce, která knihy shromažďuje, popisuje, třídí a uchovává, aby je mohla půjčovat čtenářům.       Knihovny vznikly už ve starověku. Ta největší obsahovala více než 500 000 svitků a byla v egyptské Alexandrii, bohužel ale celá shořela. První veřejné knihovny, kam si lidé chodili knihy půjčovat měli staří Římané. Ve středověku se knihy shromažďovaly v klášterech.       Nejstarší česká knihovna vznikla v 10. století v Břevnovském, později i ve Strahovském klášteře, kde je dnes Památník národního písemnictví.    Dnes jsou knihovny vybaveny počítači a internetem propojeny s informacemi celého světa.

 OBRÁZEK : 31.trida_12_.jpg

 
Proces zabral 0.0055 sekund času a 0.69MB paměti.